TT Ads

Det er nok de færreste, som tænker over, hvor fin en kulturel ting klokken er. De små klokker bærer stor symbolik og referencer til de store kirkeklokker – som faktisk slet ikke var en del af kirken til at starte med!

Årsagen er, at kristendommen til at starte med blev anset som statsfjendtlig. Det betød, at gudstjenester måtte foregå i det skjulte!

Selv da kristendommen officielt ikke længere var statsfjendtlig, blev kirker bygget uden klokker. Simpelthen fordi man betragtede klokkernes høje ringen som ”hedensk”.

Dette er sjovt nok også årsagen til, at mange kirke har fået et senere tilbygget klokketårn, hvilket man til tider kan se indikationer på, hvis man studerer klokketårnet en smule nærmere.

Endnu mere pudsigt er det, at klokkerne, som blev anset som hedenske, senere fik så stor betydning i Danmark, at man mente, klokkernes ringen kunne jage det onde bort! Folketroen kan være en sjov størrelse.

Klokkerne kommunikerer

De fleste ved nok, at kirkens klokker opfordrer til bøn. Derfor er der ringetraditioner som finder sted morgen, middag og aften.

Det er dog ikke kun for at lokke folk til bøn og andagt, at klokkerne ringer. I århundrede har ringningen også betyder dødsfald i sognet, ligesom klokkerne har ringet, når det har været højtid eller fest.

Klokkerne har dog også fungeret for at advare folk! Dette har f.eks. været ved storm, ildebrand og meget mere, hvor klokkernes ringen har været datidens kommunikationsmiddel. I dag er de naturligvis afløst af sirener m.m. – samt kommunikationskanalerne som radio og Tv.

Få din egen klokke

I dag er klokken et mere fint instrument, som ikke findes i samme omfang i den brede befolkning. Mange specialister – som f.eks. Thubalka A/S – leverer dog fortsat klokkeservices.

Netop fordi klokkerne er en kulturarv, er det vigtigt at bevare dem. Her er kirkeklokkerne naturligvis essentielle, men det er også muligt at få en håndklokke til eget hjem- Håndklokken har også engang været et vigtigt redskab til kommunikation.

I de danske skoler kunne man kalde til forsamling og undervisning med dem, ligesom de har været brugt i husstande til at kalde sammen til aftensmad og lignende.

Ønsker du det, kan du selv købe en professionel håndlavet klokke, som kan stå derhjemme og minde om den fine kultur, vi har i Danmark.

TT Ads