TT Ads

Belastningsprøve af kran: Hvornår er det tid?

Det er lovpligtigt at få sin kran efterset af en sagkyndig en gang om året. Men der er også andre regler omkring hejseredskaber, der betyder, at det kan blive nødvendigt at få foretaget yderligere belastningsprøver.

Når maskinen tages i brug

Kraner er omfattet de regler, der gælder for øvrige mekaniske drevne hejseredskaber. Dette vedrører alle hejsemaskiner bortset fra dem, der er lavet til at flytte hæmningslammede. Det er selvfølgelig vigtigt, at kranen bliver udsat for belastningsprøve, inden den skal tages i brug for første gang.

Efter kranen har været repareret

Det er desuden lovpligtigt at udsætte kranen for en belastningsprøve, hvis der er blevet foretaget større ombygninger, reparationer, eller hvis der er foretaget udskiftning af bæremidler. Det kan jo være, der er sket en fejl i ombygningen, og det er vigtigt at vide.

Efter hvert hovedeftersyn

Det er lovpligtigt at få foretaget et hovedeftersyn af sin kran en gang årligt. Ved dette hovedeftersyn skal både afhugnings- og løftegrej testes. Du skal desuden være opmærksom på at kunne bevise, at du har fået foretaget de nødvendige tests. Dette markeres med eftersynsmærkater, som den sagkyndige skal have.

Efter hvert 10-års eftersyn

Det er lovpligtigt, at der bliver foretaget en mere omfattende test af kranen hvert 10. År. Det år hvor 10-års eftersynet foretages, kan man dog undlade hovedeftersynet. Det 10-års eftersyn gælder i stedet for. Under testningen vil den sagkyndige udføre en rapport og eventuelt fastsætte betingelser for, hvordan maskinen skal bruges fremadrettet.

Efter ny opstilling

Sidst men ikke mindst er det lovpligtigt at få efterset og testet sin kran ved alle nye opstillinger. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om fritkørende hejseredskaber, fx mobilkraner og autokraner. Så skulle de jo testen hver gang, de skulle tages i brug.

Hvor kan du få foretaget en belastningsprøve?

Det er nemmest for én selv, hvis man vælger at alliere sig med ét fast værksted. Det er det, fordi de fleste kranværksteder vil tilbyde at kontakte dig forinden det årlige eftersyn, så du ikke selv behøves at huske på det. Det kan nemlig blive en dyr omgang, hvis man glemmer det. Det er derfor vigtigt, at du finder et sted, du er tryg ved at lade udføre din kranservice.

TT Ads