TT Ads

Vi er som mennesker (og andre objekter i verden) betinget af tyngdekraften og derfor nødsaget til at blive med fødderne på jorden. Heldigvis er mennesket også udstyret med en genial hjerne, der gennem historien har løst diverse problemstillinger med teknologiske innovationer.

Dette er kranen et godt eksempel på. Kranen tager os nemlig op i nye højder, så vi kan nå de opgaver, der ellers er ude for rækkevidde. Samtidig supplerer kranen os med en styrke, der går langt over den menneskelige. Det er nyttigt i flere sammenhænge. Fx hvis man skal udføre et lettere omfattende haveprojekt.

Topkapning

Brug af kraner i forbindelse med gartneri, ses særligt i forbindelse med topkapning af træer. Det er selvsagt en smule overambisiøst at leje en kran, hvis man bare har et enkelt træ stående, som trænger til topkapning.

Har du derimod en meget stor have, eller er du måske ansvarlig for et stykke skov, en park eller lignede, kan en kran lette arbejdsbyrden en del. Tænk bare på, hvor lang tid det ville tage at topkappe 50 træer, hvis man skulle foretage alt arbejdet fra en stige? Og læg så dertil, at det er langt mere usikkert at topkappe fra en stige. Du står mere ustabilt, og du gør det imens, du håndterer et livsfarligt, maskindrevet og skarpt redskab! Og så er det jo faktisk heller ikke det helt lette redskab af slagsen. Det vil nok typisk være en lille mobilkran, man ville leje til dette formål. Du kan få mere information om de forskellige kraner hos BAS kraner.

Træfældning

En anden arbejdsopgave man ofte bruger kranen til i forbindelse med havearbejde, er oprydning af træer efter træfældning. Det er klar nemmest at fjerne sådan en tung og stor bunke med en kran.

Andre tunge ting

Generelt kan man jo sige, at kraner bruges til at løfte det, vi ikke selv kan. Der er derfor ikke rigtig nogen grænser for, hvilke slags opgaver løfteopgaver en kran kan komme ud for.

Der er fx tilfælde af, at folk har købt legehus eller lignende tunge genstande, som skal sættes ind i haven – eller måske flyttes. Her kan en kran også være en nyttig maskine.

TT Ads