TT Ads

Det er vigtigt for en producent eller importør at have et gyldigt CE-mærke. Mærket angiver nemlig, at deres produkt på alle måder overholder den lovgivning, som er forankret af EU.

Det er mærket, som gør det muligt for produktet at bevæge sig på det europæiske marked. Uden ville det ikke have den frie bevægelighed og derfor ikke være egnet til markedet.

Alle CE-mærkede produkter skal naturligvis have et CE-mærke. Sådan et kan du bestille her.

CE-mærket beskytter forbrugeren

Årsagen til at man har et CE-mærke, er fordi det i EU er besluttet, at man skal beskytte forbrugeren mod potentielt farlige eller skadelige produkter.

Man har derfor nedsat en række krav, som nogle produkter skal imødekomme, hvis de vil gøre sig forhåbning om at nå ud til forbrugerne i EU.

Der findes mange lovkrav, som er samlet i såkaldte direktiver. Når lovkrav er opfyldt, kan CE-mærket opnås, så producenten kan vise forbrugeren, det lever op til lovkrav. Disse lovkrav er for EØS-området samt Tyrkiet.

Det er dog ikke kun den overordnede fabrikant, som er ansvarlig for mærket, men også underleverandører m.m. Dette skyldes, at man derved kan minimere risikoen for, at et led i processen forsøger at lade skylden gå videre til den overordnede afsender.

Derved skal man som producent sørge for at få CE-mærket sine produkter. Er man importør, forhandler etc. er man ligeledes ansvarlig for at undersøge, om produkterne lever op til alle krav og anvisninger.

Processen?

Når du har undersøgt, om dit produkt skal CE-mærkes, skal du undersøge om dit produkt lever op til de førnævnte direktiver, som er fastlagt i EU. Dette gøres nemmest ved at følge de såkaldte harmoniserede standarder, som angiver hvordan produkter lettest udformes, så de lever op til direktiverne.

Afhængigt af dit produkt kan du selv erklære om dit produkt lever op til kravene for CE-mærkning, men det er også normalt, at dette skal vurderes af en uvildig instans – hvilket som regel afhænger af produktets beskaffenhed.

Alt dokumentation, som påviser at man lever op til direktiverne, skal naturligvis opbevares, så det er tilgængeligt, såfremt du en dag må bevise, du har alt på det rene.

Du skal naturligvis også – foruden at underskrive en erklæring på at dit produkt opfylder CE-mærkets krav – selv sørge for, at der sættes fysiske CE-mærker på dine produkter.

TT Ads