TT Ads

Når du skal skifte tag på dit hus, kan du ikke altid bare vælge det, der lige passer dig. Der er nemlig forskellige regler, der gælder, som det er vigtigt at have styr på. Der er tre forskellige regler og anvisninger, som er vigtige at kende til. Disse er bygningsreglementet, lokalplanen og producentens anvisninger.
Her får du et overblik over disse, så du kan blive klædt godt på til det nye projekt. Når du har fået styr på reglerne, kan du sætte dig ind i, hvilket tag du skal have. Har du brug for inspiration, kan du se mere her.

1.   Bygningsreglementet

I bygningsreglementet står de generelle love og regler, der er gældende, når det kommer til at lægge nyt tag. I bygningsreglementet bliver byggeloven beskrevet. Byggeloven skal overholdes lige gyldigt hvilket projekt eller hvilken renovation, du skal i gang med.
I bygningsreglementet står der blandt andet, at dit nye tag skal kunne modstå vejret og være monteret korrekt. Der bliver også specificeret, hvilke krav der er til varmeisolering og ventilering. Samtidig er der også krav til tagets hældning, så vandet kan løbe af taget, og de bestemte krav til brandsikkerhed er også beskrevet i bygningsreglementet.

2.   Lokalplanen

Lokalplaner kan også have bestemte og præcise krav til dit nye tag. Dette kan blandt andet være tagets type. I lokalplanen er fredede huse ofte nævnt, og derfor er det vigtigt at du undersøger, om dit hus er bevaringsværdigt. Hvis det er det, er det ikke ofte, der kan gives tilladelse til, at tagtypen kan ændres.

3.   Producentens anvisninger

Producenterne af tagbelægninger har også ofte anvisninger om montering, brug og rengøring. Disse anvisninger er for dig som kunde vigtige at have styr på, for hvis du ikke følger anvisningerne, er det ikke sikkert, at din garanti gælder, hvis noget skulle gå galt.

TT Ads