TT Ads

Taget bliver sommetider omtalt som husets femte facade. Et tag kan være smukt og æstetisk, et tag kan være praktisk og holdbart. Der findes mange typer tag, eksempelvis fladt tag, tøndetag, pyramidetag og saddeltag. Der er mange muligheder for at skabe forskellige udtryk ved at blive opmærksom på tagets rolle. Hvis du ser nærmere på arkitekturhistorien, vil du opleve, at taget, især i perioder, har fungeret som et vigtigt bygningselement. Tænk bare på ældre bygninger, der er bygget op i spir, har smukke tårne og kviste. I andre perioder er taget mest blevet opfattet som en praktisk konstruktion, og det spiller i disse tilfælde ikke en prominent rolle for arkitekturen.

Udover de mange forskellige tagkonstruktioner findes også forskellige materialer til tagbelægning:

  • Tagpap. Ofte anset som værende den lidt billigere løsning, men materialet kan være yderst fordelagtigt til specielle tagløsninger.

  • Bølgeeternit. Ses ofte på parcelhuse, på sommerhuse og landbygninger.

  • Stråtag. Et levende tag, der kræver vedligeholdelse. Er ofte at finde på bindingsværkshuse.

  • Skifertag. Et smukt materiale, som er populært, men som kræver en hældning på over 30 grader.

Den bæredygtige løsning

Flere og flere vælger de grønne løsninger, og det gælder også, når det handler om taget. De såkaldte ’grønne tage’ har vundet indpas i mange boliger. De er både moderne, holdbare og klimavenlige. Hvis du vælger et grønt tag, vil du kunne skabe en grøn oase på toppen af din bolig. Bevoksningen og tagkonstruktionen binder vand, så du undgår unødig belastning af kloaksystemet.

Vedligeholdelse er guld værd

Det er ikke sikkert, det er nødvendigt at investere i et helt nyt tag. I mange tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at vedligeholde det allerede eksisterende tag. Du bør løbende tjekke, om der er eventuelle utætheder. Hvis der er mos-og algebevoksning på taget, kan du bestille en tagrens. Men hvad koster en tagrens? Det kan du læse mere om på linket.

TT Ads