TT Ads

I ethvert hjem er det vigtigt at bevare et godt indeklima. Et godt indeklima er godt både for helbredet, men også for dit hus eller for din lejlighed. Hvis man ikke sørger for at lufte ud, så kan der dannes fugt i hjørner eller på ydervægge, og dette kan give små synlige skader i form af svamp og mørke pletter. Disse pletter er ikke skadelige, men hvis de får lov at udvikle sig, så kan de blive skadelige, da de kan udvikle sig til skimmelsvamp. Derfor er det vigtigt, at man husker at lufte ud hver dag. I gamle huse og lejligheder er det nødvendigt at åbne vinduer for at få luftfugtigheden ned, men i mange nyere huse er der installeret ventilationsanlæg, som sørger for en god udluftning.

Et godt indeklima giver en sund hverdag

Et godt indeklima bidrager til en sundere hverdag. Derfor er det vigtigt, at du lufter ud, så der kan komme frisk luft ind i dit hus eller i din lejlighed. Behovene for at lufte ud kan være forskellige alt efter, om du har ventilation i dit hus eller i din lejlighed. Samtidig kan vinduer, isolering og varme have indflydelse på luftfugtigheden i hjemmet, og derfor bør du tilpasse dine udluftningsvaner efter dit hjems behov. I nogle hjem kan der opstå uventede fugtskader, og dette er man nødsaget til at handle på, hvis man vil bevare et godt indeklima. En fugt- eller vandskade kan ske i en kælder, på en ydervæg eller hvis et vandrør springer. I sådanne tilfælde kan der være behov for professionel hjælp til at komme skaden til livs, og en god udluftning vil derfor ikke være nok for at bevare et godt indeklima.

Fugtskader kræver den rette behandling

Behandling af fugtskader kan ske på flere forskellige måder, men det kan være en god idé at få en fagmand på opgaven, så man kan være sikker på, at fugten er væk, når arbejdet er udført. Det er muligt selv at opsætte en affugter, men uden den rette viden og de rette færdigheder, så kan det være svært at vurdere om al fugten er væk. Alle overflader kan virke tørre, men der kan gemme sig fugt i væggene, og hvis dette ikke fjernes, så kan det få en negativ indflydelse på dit indeklima.

Manglende behandling efter skader kan blive dyrt

Fugt- eller vandskader får ikke blot indflydelse på dit indeklima. En skade med vand i dit hjem kan få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis vand i trækonstruktioner eller vægge ikke fjernes. Konstruktioner og vægge kan rådne, og der kan opstå skimmelsvamp, som gør din beboelse ubeboelig. Hvis en vandskade får lov at udvikle sig, så kan det blive en meget dyr fornøjelse at reparere den igen, og derfor bør man ikke spare på sine behandlinger af fugt- eller vandskader. En investering i at få en fagmand til at foretage et eftersyn efter fugtskader kan være det, der sparer dig for en større renovering i fremtiden.

TT Ads