TT Ads

I dag er der rig mulighed for at handle på kredit på nettet. En stor del af danske webshops har integreret en mulighed for at vælge afbetaling i deres eget betalingsmodul. Derfor er det også nemt for danskerne, at sætte en afdragsordning op. Før i tiden var det mere besværligt og krævede derfor også en større indsats.

Der findes i dag flere firmaer, der kun arbejder med at yde kredit til danske forbrugere på nettet. Én af de største er Viabill, som også er den partner, der vælges af de fleste danske webshops, som ønsker at tilbyde deres kunder, at de kan betale deres ordre af over tid i stedet for at betale det fulde beløb med det samme.

Det er gjort nemmere og derfor falder mange i

Der skal ikke være nogen tvivl om, at i takt med at det er blevet nemmere at vælge denne løsning, så er der også flere og flere, der har valgt at gøre det. Før i tiden var det kun i tilfælde af meget store forbrugskøb, at afbetaling blev overvejet, men i dag er det tilmed muligt at afbetale købet af en ny kjole eller skjorte.

Ved blot et par få klik og ved at udfylde et par få felter, kan du sende en ansøgning afsted til en udbyder, der tilbyder afbetaling. Du får typisk svar med det samme og kan derfor fuldføre din ordre. Dit produkt dukker op kort tid efter, mens din betaling ikke trækkes med det samme, men i stedet deles op i mindre afdrag.

Kun få kan ikke godkendes til afbetalingsordninger

Ydermere, så er det også de få og milde krav, der er med til at gøre, at der er flere og flere, der vælger at gøre brug af en afbetalingsordning fremfor at betale det fulde beløb med det samme. Som følge af de lave krav, så er det faktisk kun ganske få forbrugere, der ikke har mulighed for at indgå en afbetalingsordning.

I de fleste tilfælde vil en afvisning skylde, at du står i RKI. Var du ikke klar over dette, og ved du ikke hvad er RKI, så er det ganske enkelt et register over dårlige betalere, der har gæld til andre kreditorer. Hvis du har gæld til et andet firma, der har ydet dig en kredit, så har du ikke de bedste chancer for at få en ny kredit.

Er afbetaling kommet for at blive?

I og med, at der er stigende antal danskere, der er begyndt at gøre brug af afbetaling, når de handler på nettet, så er der meget, der tyder på, at det er noget, der er kommet for at blive. I takt med, at det er noget, der bliver mere populært, så er der også flere webshops, der vælger at integrere denne mulighed.

Derfor er der flere forbrugere, der får øjnene op for, at det faktisk er muligt at betale af over tid. Ser du nærmere på forretninger som Viabill og Ekspres Bank, der begge tilbyder finansieringsløsninger til webshops, så er det tydeligt at se, at det er et marked, der er i rivende vækst.

TT Ads